Brede visie

Een eeuw aan kennis

Het gedachtegoed van de psychiatrie bestaat inmiddels uit meer dan een eeuw onderzoek, theorievorming en behandelpraktijk. Binnen de reguliere GGZ wordt steeds meer uitsluitend gewerkt met het symptoomgerichte DSM-model en eenvoudige kortdurende behandelingen. In mijn praktijk gebruik ik zowel actuele kennis over biologische oorzaken van psychische klachten, als de dieptepsychologie van Freud, Klein, Kohut, Yalom en anderen. U kunt behandeld worden met psychotherapie, medicatie of een combinatie daarvan.

 

Voor wie?

Ik ben gespecialiseerd in langdurige klachten van angst, dwang, depressie en in persoonlijkheidsproblematiek: dat zijn patronen in uw relaties, in uw gedrag of in uw gevoelsleven die maar blijven terugkomen. Als een korte klachtgerichte therapie zoals CGT geen verbetering heeft gegeven, kijk ik graag met u naar de mogelijkheid van psychoanalytische psychotherapie.

 

Voor wie niet?

Omdat mijn praktijk geen beschikking heeft over een crisisdienst of een kliniek, kan ik u niet de juiste behandeling bieden als u het afgelopen jaar in  gevaar bent geweest als gevolg van een psychose of een suïcidepoging.

Verslaving moet eerst worden behandeld door een gespecialiseerde verslavingsarts.

 

Coaching

Ook wanneer u geen psychiatrische diagnose heeft kunt u er veel baat bij hebben om samen met een specialist te kijken naar uw gevoelsleven en uw functioneren. Het kan helpen om relaties met belangrijke anderen te verhelderen, om patronen in uw leven te begrijpen, om in contact te komen met uw passie en uw talent, en om existentiële voldoening te vinden.

 

Coaching trajecten zijn minder intensief dan psychotherapieën omdat ze alleen gericht zijn op inzicht en niet zozeer op persoonlijkheids-verandering bij ernstig disfunctioneren.

 

Psychoanalytische coaching start met een sessie van 90 minuten. Daarna zijn de sessies 45 minuten. De kosten zijn 200 euro per 45 minuten ex btw.

 

Diagnostiek

Als psychiater heb ik een breed scala aan klachten en syndromen gezien en kan u helpen om uw klachten te begrijpen. Ik heb meer dan de meeste psychiaters ervaring met de diagnostiek van persoonlijkheids-stoornissen en autisme spectrum stoornissen. De diagnose ADHD en autismespectrumstoornis hebben soms ter bevestiging neuropsycho-logisch onderzoek elders nodig. Ik doe geen arbeids- of rijbewijskeuringen.

 

Second opinions

Ik doe second opinions op verzoek van uw actuele behandelaar.

 

 

Uw privacy

Veiligheid en vertrouwen

U moet zich als patiënt veilig voelen om alles te kunnen vertellen. Er gaat geen informatie naar derden zonder uw toestemming.

 

De overheid

Met een opt-out formulier wordt u vrijgesteld van registratie van semi-geanonimiseerde behandelgegevens bij het DIS systeem van de overheid.

 

Uw verzekeraar

U bepaalt zelf welke informatie u geeft aan uw verzekeraar. Vraag bij uw verzekeraar na wat zij willen weten om uw behandeling te vergoeden. Omdat ik geen contract afsluit met uw verzekeraar, kan deze geen toegang tot uw dossier afdwingen.

 

Informatie op uw factuur

Met de eerder genoemde privacy verklaring kunt u zich ook ontheffen van het vermelden van uw diagnose op de factuur voor uw zorgverzekeraar.

 

Dossier

Ik maak gebruik van een electronisch dossier van Medicore. Dit dossier is alleen voor mijn praktijk en is niet gekoppeld aan systemen van huisartsen of de overheid.

 

Overleg met collega's

Om u de beste zorg te verlenen overleg ik met collega's over uw behandeling. Hierbij wordt uw naam niet genoemd en geef ik  geen informatie die tot herkenning zou kunnen leiden.