Onafhankelijk

Om onafhankelijk te blijven sluit ik geen contracten af met verzekeraars. Zo waarborg ik de inhoud, continuïteit en privacy van uw behandeling vanuit professionele standaarden.

 

Uw verzekeraar heeft in deze situatie nog steeds wettelijk de plicht om tenminste 80% van uw behandeling te vergoeden. In de praktijk wordt bij een naturapolis 60-70% vergoed.

 

Uw verzekering

Als u een restitutiepolis heeft met vrije artsenkeuze, wordt de behandeling, na aftrek van het eigen risico, 100%  vergoed. Als u een normale 'naturapolis' heeft, dan zal uw behandeling voor 65-80% worden vergoed. Een restitutiepolis kost 5 tot 30 euro per maand meer dan een naturapolis en is daarom de moeite waard om af te sluiten.

 

Voor een overzicht van restitutiepolissen voor 2024 kunt u terecht op contracvrijepsycholoog.nl. Voor de juiste keuze kiest u een polis met 100% vergoeding NZa en geen beperkende voorwaarden (2e en 3e kolom van rechts).

 

Tarieven

 

Het uurtarief voor zorg van een psychiater is wettelijk vastgelegd door de NZa en bedraagt 268,28 voor intakegesprekken en 236,39 voor behandelgesprekken en intercollegiaal overleg. In deze tarieven is de tijd voor het maken van verslagen, het schrijven van recepten en het bijhouden van het dossier inbegrepen.

 

 

Betaling

U ontvangt maandelijks een factuur op basis van de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). U draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze te voldoen binnen de betalingstermijn van twee weken. U kunt zelf uw verzekeraar vragen om mijn factuur te vergoeden. 

 

Vraag uw verzekering van te voren wat nodig is voor vergoeding

De afgelopen 3,5 jaar zijn al mijn facturen voor 60-100% door de verzekeraars vergoed geweest. Maar mocht uw verzekering uw behandeling niet of na lange tijd pas vergoeden, dan dient u mijn rekening nog steeds tijdig te betalen. Vraag daarom voor de zekerheid aan uw verzekeraar of u hun toestemming nodig heeft voor een behandeling bij een ongecontracteerde aanbieder. Vraag ook wat zij verder aan informatie nodig hebben om uw behandeling te vergoeden.